JAPANESE ARCHITECTURE IN NARA

 • HORYU-JI TEMPLE No.3

 • YUMEDONO: Octagonal temple. Also octagonal temple Keiguu-in is in Koryu-ji Temple.


 • KON-DO (left): Main building where the statue of Buddha is placed.
 • CHU-MON (center): Main gate.
 • GOJUNO-TO (right): Symbolic tower.

 • [HORYU-JI No.1]

  [HORYU-JI No.2]

  photo: SHOJI HIRAMATSU


  BACK TO NARA PREFECTURE

  BACK TO JAPANESE ARCHITECTURE IN KYOTO

  BACK TO HOME